'Azima, M. (2023). Ulumul Hadis dan Modernisme Islam: Analisis Pemikiran Hadis Mahmud Yunus. Ikhtisar: Jurnal Pengetahuan Islam, 3(1), 71-83. doi:10.55062//IJPI.2023.v3i1.192/5