SHANDRA, Yosi. Penerapan Google Classroom Application untuk Meningkatkan Hasil Belajar Ekonomi. Ikhtisar: Jurnal Pengetahuan Islam, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 220-230, dec. 2022. ISSN 2797-7668. Available at: <http://ojs.iaisumbar.ac.id/index.php/ikhtisar/article/view/129>. Date accessed: 13 june 2024. doi: https://doi.org/10.55062//IJPI.2022.v2i2.129.